Tabăra de creaţie

PARTENERI MEDIA

Parteneri
PARTENERI

USR-Fil.IaşiBiblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi


Asociaţia Literară „Păstorel”


Editura PIMComplexul Muzeal "Moldova" Iaşi
Ultimele subiecte
web trafic

universulprieteniei.org trafic.ro

===========================
Cautare
 
 

Rezultate pe:
 


Rechercher Cautare avansata


16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

In jos

16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Admin la data de Mier Apr 13, 2011 6:33 am


Reputat etnograf şi etnolog, nume de referinţã în muzeologia româneascã, Emilia Pavel s-a nãscut în satul Popeşti, judeţul Iaşi, la 9 aprilie 1925. Dupã şcoala primarã, urmatã în satul natal, a continuat studiile la Şcoala Normală şi la Liceul de fete „Oltea Doamna”, absolvit în anul 1946, apoi la Facultatea de Istorie a Universitãţii „Al. I. Cuza”, finalizate cu Diploma de Stat, în iulie 1950.Din luna iulie 1951 a fost încadratã ca şef de secţie la Muzeul Etnografic al Moldovei, pe prima schemă de funcţionare care s-a aprobat muzeului
Prin planul de activitate al Muzeului, Emiliei Pavel i-a revenit sarcina de a constitui colecţia de port popular din Moldova, pe zone etnografice, colecţia de scoarţe şi ţesãturi ţãrãneşti din Moldova, ca şi obiceiurile populare, în special mãştile de Anul Nou. Astfel, a strãbãtut, la pas, indiferent de anotimp, toate zonele etnografice ale Moldovei, a discutat cu bãtrânii satelor, i-a convins sã doneze muzeului piese autentice de port popular, apoi a achiziţionat obiecte de mobilier ţãrãnesc, unelte pentru industria casnicã textilã, prese de ulei, teascuri de stors struguri, unelte agricole, grinzi de lemn din locuinţe, etc.
A contribuit la constituirea colecţiilor, la conservarea şi restaurarea pieselor, la etalarea, pe săli, a spectacolelor, participând la inaugurarea primului Muzeu Etnografic al Moldovei la Iaşi, la 16 februarie 1958.
A participat la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi internaţionale, organizate de muzeele etnografice din ţară, de către institutele de profil ale Academiei Române, precum şi la Zilele Academice Ieşene, unde a prezentat rezultatele cercetărilor etnografice efectuate pe teren, în peste 100 de studii de specialitate, publicate în reviste, anuare, volume omagiale, etc
A luat numeroase premii naţionale şi internaţionale, a fost desemnată cetăţean de onoare a satului natal Popeşti (2004). Amintim:Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor categoria H desemnat de către preşedintele României (2004) , Medalia Mondială a Libertăţii acordată de către Institutul Biografic American (2006) , Diploma de excelenţă in cadrul Festivalului Folcloric Datini şi Obiceiuri de iarnă (2007),Medalia Jubiliara la aniversarea Centenarului Muzeului Astra Sibiu (2005), Numirea onorifică acordată de către Consiliul de publicaţie din cadrul Institutului Biografic American (2005)

“…doamna Emilia Pavel, cel mai de seamă etnograf din a doua jumătate a secolului trecut. Valoarea activităţii sale în cultura românească se va impune întotdeauna spiritului naţional. “
(Zoe Dumitrescu Buşulenga)

“ Emilia Pavel este o cercetătoare ştiinţifică reputată în domeniul artei ţărăneşti şi populare, ca şi al muzeologiei generale. “
(Romulus Vulcanescu)

“ Portul popular din zona Iaşi a costituit pentru mine o foarte agreabilă surpriză...Dvs, vă afirmaţi tot mai mult, spre marea mea bucurie, drept o pasionată etnografă, care şi-a găsit adevărata ei vocaţie.” ( Petre Caraman)

„Cu un temperament impetuos, o vocaţie autentică şi nesfârşite energii harice, Emilia Pavel a adunat o comoară patrimonială, reprezentativă, spectaculoasă, care v-a străluci în lume atâta timp cât va exista simţire românească.” (Daniel Corbu)

„ Emilia Pavel, etnograful despre care Iordan Datcu, unul dintre corifeii etnografiei, scrie că face parte din elita domeniului, distingându-se prin faptul că-şi întemeiază studiile şi judecăţile de valoare pe probe relevante, grăitoare, a rămas o viaţă cu satul în suflet.”

„Emilia Pavel şi-a dedicat întreaga viaţă, adăugând picătură cu picătură în patrimoniul cultural al ţării, monstre de port popular de rară valoare, fără de care am fi fost mai săraci sufleteşte.”
(Ion Bălteanu)Cu satul în suflet

Emilia Pavel, etnograful despre care Iordan Datcu, unul dintre corifeii etnografiei, scrie că face parte din elita domeniului, distingându-se prin faptul că-şi întemeiază studiile şi judecăţile de valoare pe probe relevante, grăitoare, a rămas o viaţă cu satul în suflet. De loc din Popeşti, Iaşi, Emilia Pavel, deşi s-a urbanizat şi cărturărit în capitala Moldovei, devenind muzeograf şi numărându-se printre întemeietorii Muzeului de Etnografie al Moldovei, a continuat să rezoneze cu toată fiinţa sa cu lumea satului. S-a întâmplat asta pentru că n-a pierdut rădăcinile. A păstrat vie legătura cu spiritualitatea ţărănească, cu universul rural, deoarece a simţit încă din copilărie că sintagma blagiană a veşniciei născute la sat nu-i doar o zicere măiastră, memorabilă, ci s-a ivit dintr-o realitate ce-a plăsmuit-o. Blaga n-a făcut decât să dea rostire poeticească unei substanţialităţi profunde şi genuine. Emilia Pavel a avut norocul să se scalde în aceste ape preacurate ale tradiţiei. Copilăria şi tinereţea s-au boltit sub semnele acestei mitologii, care i-a impregnat trăirea şi i-a marcat ireversibil codul genetic. A fost parcă sortită să se îndeletnicească cu studiul culturii populare. O respira prin toţi porii făpturii sale. Şansa i-a surâs şi s-a întâmplat fericit ca în anii ’50 ai veacului trecut să prindă viaţă un vis mai vechi, acela al creării unui muzeu etnografic la Iaşi. Intrarea sa în echipa care urma, la capătul unor cercetări laborioase, să strângă tezaurul încă bogat în comori de artă populară din satele Moldovei, s-a petrecut în modul cel mai natural cu putinţă. A bătut atunci Moldova în lung şi lat, a intrat în sute de case, a stat de vorbă cu multă lume şi s-a întors la Iaşi cu valori inestimabile, care, altfel, s-ar fi pierdut iremediabil. În acelaşi timp, a dobândit o mare cantitate de informaţie de la cei pe care i-a intervievat şi i-a fotografiat. Odată muzeul deschis, în paralel cu deplasările de teren ce şi-au urmat cursul într-un ritm de ceasornic, Emilia Pavel s-a consacrat reflecţiunii asupra ceea ce văzuse şi auzise. O meditaţie menită să integreze aceste tezaure în sistemul de valori ale culturii noastre populare. A înţeles dintr-o ochire că era o urgenţă, probele fiind tot mai ameninţate cu dispariţia odată cu modernizarea accelerată a societăţii. În 1969 a reuşit să orchestreze observaţiile sale într-un prim şi substanţial tom intitulat Portul popular din zona Iaşi. Era o cuprindere de adâncime a unui fragment dintr-un corpus mai amplu, cel al vestimentaţiei tradiţionale din Moldova, cu ramificaţiile ei de munte şi podiş. Un exerciţiu premergător sintezelor ce vor veni, prevestit de preocuparea statornică de a privi această arie folclorică într-un context regional şi chiar naţional. Într-o succesiune firească s-a înscris apoi un alt demers asemănător, referitor la un aspect spectacular şi spectaculos, cel al jocurilor cu măşti, cercetate într-un segment al întinsei şi policromei lor existenţe. A fost vorba de Jocuri cu măşti din zona Iaşi, carte apărută in 1971. Aceste studii, cu o mare bogăţie de argumente şi o armătură teoretică adecvată, au impus-o pe Emilia Pavel drept un specialist de marcă, un expert în arta populară românească, cum o cataloghează Iordan Datcu. Datorită acestei reputaţii a fost chemată să facă parte din grupul de cercetători al Academiei Române, condus de Romulus Vulcănescu, care a întreprins între 1967 şi 1971 investigaţii complexe, integrale, de cultură şi civilizaţie în zona în care urma să se construiască Hidrocentrala de la Porţile de Fier. Acest stagiu a fost premers de cel de la Bicaz din anii 1954-1959. De asemenea, Emilia Pavel a participat la alte numeroase cercetări de teren în diferite colţuri ale României, în Oltenia, Banat, Muntenia. Aceste şederi prelungi şi investigaţii meticuloase i-au prilejuit o cunoaştere a întregului şi i-au îngăduit perceperea mai nuanţată a particularului.
Astfel a fost în stare să dea treptat, treptat, măsura acestei capacităţi hermeneutice în cărţile pe care avea să le publice ulterior şi care au însemnat o abordare de sinteză a unor întinsuri ale creaţiei populare româneşti. Este ceea ce demonstrează convingător volumul Măşti populare moldoveneşti, apărut în 1975 şi Portul popular, 1976, ambele prefaţate de Romulus Vulcănescu. De aici s-a trecut la viziuni mai largi, la încercări atotcuprinzătoare. În această direcţie se înscrie Scoarţe şi ţesături populare, 1989, cu un cuvânt înainte tot de Romulus Vulcănescu şi cele două ediţii de Studii de etnologie românească, din 1990 şi 2006, ultima cu o predoslovie semnată de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Aceste contribuţii, dincolo de materialul documentar bogat şi de mare preţ, au revelat fineţea analizei şi ştiinţa surprinderii caracterului de generalitate al elementului particular. Emilia Pavel nu s-a cantonat doar în înregistrarea faptică a componentelor culturii populare întâlnite în neobositele ei expediţii, ci s-a lansat cu pricepere şi fler în decriptarea tâlcurilor mai ascunse, cărora a încercat şi a reuşit să le stabilească fiinţarea şi rosturile în câmpul spiritualităţii rurale.
Acest efort îşi dă măsura deplină în cartea ce-i încunună activitatea de spornic şi dăruit etnograf. Valori etnografice româneşti în imagini, apărută la Editura Princeps Edit în 2009, tipăritură bogat ilustrată, un veritabil album de artă. E vorba de o cunună şi o operă sumă. Aici sunt aşezate într-o adevărată frescă toate fragmentele din abordările sectoriale de până acum. Şuviţele se împletesc, firele ca de pâraie se varsă într-o albie mai de mai mare deschidere. Priveliştea e cea a satului cu părţile lui de arhitectură, vestimentaţie, decoraţiuni, ţesături, jocuri. Este matricea păstrătoare, cum afirmă Emilia Pavel, a sufletului original al etnicităţii noastre. Din aglutinarea de detalii, unele din păcate repetitive, descrise cu o admirabilă acribie, arta populară românească se conturează într-o vedere convingătoare şi ni se luminează în toată splendoarea originalităţii sale. Descrierile amănunţite, având ca suport cercetarea riguroasă a pieselor şi spusele creatorilor sau depozitarilor, reliefează multiplele, aproape nesfârşitele, forme de expresie ale simţirii româneşti, ale duhului nostru, ce se revendică a fi unice. Pledoaria Emiliei Pavel, susţinută în special cu exemple din Moldova, dar însoţite şi de dovezi fotografice şi din restul României şi de peste Prut, priveşte un climat ce înglobează diversitatea, fiind totodată, un de nepreţuit constituent al spiritualităţii universale. Când s-a dedicat slujirii ca la altar a etnografiei româneşti,Emilia Pavel a păşit în acest domeniu fascinant cu sentimentul unei trăiri intense, vii, similară, potrivit zisei lui Henri Focillon, cu starea de spirit a artei populare de la noi, care după remarca francezului, nu era o relicvă, ci trăire. Studierea acestui fenomen a fost în cazul Emiliei Pavel o ardenţă, o asumare mistuitoare. Arta noastră populară, în ciuda constatărilor optimiste ale lui Focillon, a ajuns a fi o relicvă. Una însă care dăinuie şi prin lucrarea cercetătorilor de felul Emiliei Pavel. Aceasta s-a grijit de păstrarea pentru eternitate a dovezilor strânse în ani şi ani şi puse cu devoţiune în valoare.
Valori etnografice româneşti dă dimensiunea străduinţelor săvârşite statornic, fără surle şi tobe, dar cu iubire contopitoare. Calitatea tipăriturii, superbele ilustraţii color, conferă acestei cărţi a cărţilor Emiliei Pavel, cum îndreptăţit subliniază Iordan Datcu, prefaţatorul ediţiei, atributele unei opere bibliofile. Un merit indiscutabil revine Editurii Princeps Edit, preocupată de tipărirea unor opere fundamentale, de care cultura noastră are atâta nevoie. Valori etnografice româneşti în imagini face parte dintr-o astfel de serie.

martie 2010-Grigore ILISEI
sursa:
http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/dacia089_13.php


Ultima editare efectuata de catre Admin in Dum Iun 10, 2012 9:36 am, editata de 3 ori
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 377
Data de inscriere : 16/03/2011
Localizare : IAŞI

http://www.universulprieteniei.org

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de DOBRE IOANA la data de Mier Apr 13, 2011 6:52 am

Minunată manifestare!Să-i dea Dumnezeu sănătate doamnei Emilia! Mă bucur nespus pentru dânsa.Fericit omul ce a luat această iniţiativă!
DOBRE IOANA
DOBRE IOANA

Mesaje : 323
Data de inscriere : 11/04/2011
Varsta : 58
Localizare : BUCURESTI

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Stanescu Aurel Avram la data de Vin Apr 15, 2011 4:32 pm

De câte ori veneam in Iaşi, treceam pe la muzeu neocolind nicio sală. Admiram şi portul nostru popular împarţit, catalogat de specialiştii din umbră dar nu ştiam atunci, nu bănuiam că voi avea vreo dată posibilitatea de a mulţumi unei persoane care şi-a dedicat viaţa acestei ramuri, Etnografia .
Vă mulţumim doamnă Emilia Pavel şi Dumnezeu să vă aibă în pază
Stanescu Aurel Avram
Stanescu Aurel Avram

Mesaje : 23
Data de inscriere : 06/04/2011
Varsta : 68
Localizare : Constanta

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Didina Sava la data de Sam Apr 16, 2011 12:32 am

Emilia Pavel
Grigore Ilisei şi Emilia Pavel


Aurica Ichim ,Mihaela Grăjdeanu,Rodica Rodean şi Mărioara Vişan


Rodica Rodean,Emilia Pavel şi Mihaela Grăjdeanu


Emilia Pavel şi Mihaela Grăjdeanu,Didina Sava


Rodica Rodean, Grigore Ilisei, Emilia Pavel, Maria Hatmanu, Aurica Ichim, Dan HatmanuEmilia Pavel si Vasile MunteanuSteliana Băltuţă(Botoşani), Lăcrămiora Stratulat, Teodosia Rotaru(Bacău), Emilia Pavel, Victor Munteanu.Academicianul Valeriu Cotea ,Emilia Pavel şi Didina SavaNicolina Petrov, Mărioara Vişan,Mihaela Grăjdeanu,Didina Sava,Verona Corvin


Ultima editare efectuata de catre Didina Sava in Sam Apr 16, 2011 2:16 am, editata de 1 ori
Didina Sava
Didina Sava

Mesaje : 55
Data de inscriere : 04/04/2011
Localizare : Iasi

http://universulprieteniei.forumgratuit.ro/

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Didina Sava la data de Sam Apr 16, 2011 2:04 am

Intervenţia Rodicăi Rodean


Emilia Pavel-60 de ani etnografie

EMILIA PAVEL


Emilia Pavel la 86 ani de viata

Daniel Corbu-prezinta volumul Masca -Univers Antropologic


Emilia Pavel-60 de ani etnografie-5

Grigore Ilisei


Emilia Pavel-60 de etnografie-2

Aurica Ichim si Victor Munteanu


Emilia Pavel-60 de ani de etnografie-1


Ultima editare efectuata de catre Didina Sava in Sam Apr 16, 2011 4:11 am, editata de 1 ori
Didina Sava
Didina Sava

Mesaje : 55
Data de inscriere : 04/04/2011
Localizare : Iasi

http://universulprieteniei.forumgratuit.ro/

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Rodica Rodean la data de Sam Apr 16, 2011 7:00 am

Aurica IchimEmilia Pavel si Grigore Ilisei

Emilia Pavel si Maria Hatmanu
Academicianul Valeriu Cotea si Emilia Pavel

Academicianu Valeriu Cotea, Grigore Ilisei si Emilia Pavel

Grigore Ilisei si Emilia Pavel

Teodosia Rotaru

Steliana Băltuţă

Rodica Iftimie

Ion Agrigoroaie

Emilia Pavel si Ioan Gramada


Academicianul Valeriu Cotea, Grigore Ilisei, Emilia Pavel, Maria si Dan Hatmanu

Lacramioara Stratulat si Victor Munteanu

Intre prieteniVasile Munteanu, Lacramioara Stratulat, Marioaraa Visan, Ioan Gramada

Segal Carol


_________________
"Cel care este însotit de gânduri nobile nu este niciodatã singur"(Fletcher)
Rodica Rodean
Rodica Rodean

Mesaje : 1506
Data de inscriere : 16/03/2011
Varsta : 65
Localizare : Iasi

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de valericanicolescu la data de Sam Apr 16, 2011 9:27 pm

Mai intai LA MULTI ANI! de florii si sarbatori fericite de Paste.Apoi va multumesc mult pentru ocazia de a vedea mari personalitati ale Iasului.Domnul sa va ajute la toti in tot ce intreprindeti bun.Multa pace si lumina.Vali.
valericanicolescu
valericanicolescu

Mesaje : 4
Data de inscriere : 16/04/2011
Varsta : 76
Localizare : Craiova/Dolj

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Ovidiu Raul Vasiliu la data de Dum Apr 17, 2011 12:03 am

Felicitări şi un gând evlavios de preţuire pentru această Doamnă, care şi-a închinat întreaga viaţă etnografiei româneşti!
Ovidiu Raul Vasiliu
Ovidiu Raul Vasiliu

Mesaje : 956
Data de inscriere : 06/04/2011
Varsta : 43
Localizare : Iasi

Sus In jos

Re: 16 aprilie 2011, Gala "Oameni pentru Iaşi"-Emilia PAVEL

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum